Microsoft Translator

Microsoft Translator برای آندروید
دانلود و نصب Microsoft Translator آندروید APK

         
 دانلود Microsoft Translator برای آندروید  دانلود Microsoft Translator برای آندروید  دانلود Microsoft Translator برای آندروید  دانلود Microsoft Translator برای آندروید  دانلود Microsoft Translator برای آندرویددانلود Microsoft Translator ↲


مرحله 1: برنامه Android را بر روی گوشی خود بارگیری کنید؛ Microsoft Translator

اکنون می توانید این کار را با استفاده از هر آینه دانلود خود در زیر انجام دهید. آن 99٪ برای کار تضمین شده است. اگر فایل را در رایانه دانلود کنید، انتقال آن به دستگاه اندیشه خود را.  


مرحله 2: اجازه دادن به برنامه های شخص ثالث در دستگاه شما.

برای نصب این برنامه، باید مطمئن شوید که برنامه های شخص ثالث در حال حاضر به عنوان منبع نصب فعال هستند. فقط رفتن به منو > تنظیمات > امنیت > و بررسی منابع نامعلوم اجازه می دهد تلفن خود برای نصب برنامه ها از منابع غیر از گوگل فروشگاه بازی.
Microsoft Translator,


مرحله 3: نصب

از مدیر فایل شما Microsoft Translator شما حال حاضر نیاز به کردهاید شما فقط دریافت فایل نرم افزار آندروید.
پس از آن، روی آن کلیک کنید و روند نصب نرمال را آغاز می کند. "بله" را برای هر چیزی درخواست کنید. با این حال، مطمئن شوید که تمام دستورات روی صفحه را بخوانید. Microsoft Translator


مرحله 4: لذت ببرید

Microsoft Translator برای آندروید.


منبع دانلود

↲ لینک دانلود (APK) 1
↲ لینک دانلود (APK) 2
در iTunes: ↲ دانلود برای آی فون (در iOS)چه جدید در Microsoft Translator v20.6.3.24


  • تاریخ انتشار: 2020-07-29
  • نسخه فعلی: 20.6.3.24
  • اندازه فایل: 134.54 MB
  • توسعه دهنده: Microsoft Corporation
  • سازگاری: نیاز به iOS 11.0 یا بعدا. or Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Android P 9.0 or later

Microsoft Translator is a free, personal translation app for 60+ languages, to translate text, voice, conversations, camera photos and screenshots. You can even download languages for offline translation for free to use when you travel! • Text translation into over 60 languages*, for online and offline use • Camera translation to translate text within photos and screenshots • Voice translation to translate speech, and a split-screen mode for two participants having a bilingual conversation • Multi-person conversation translation - connect your devices and have in-person conversations with up to 100 people across multiple languages • Phrasebooks for verified translations and pronunciation guides to help you learn important phrases in foreign languages when you travel • Look up alternate translations and meanings of a word to find the best translation to express yourself • Download languages for offline use for when you travel without an internet connection • Hear your translated phrase out loud to help you learn how to say the translation • View transliterations (pronunciation guides) to help you pronounce the translation (includes Pinyin support for Chinese) • Share your translations with other apps • Pin and save your most frequent translations for later • Translate websites on Safari using the Microsoft Translator browser extension • Speak to your Apple watch to get an instant translation • Automatically sync translations between your phone and Apple watch Translator supports the following languages:  Afrikaans, Arabic, Bangla, Bosnian (Latin), Bulgarian, Cantonese (Traditional), Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Fijian, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hmong Daw, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Kiswahili, Korean, Latvian, Lithuanian, Malagasy, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Quer'etaro Otomi, Romanian, Russian, Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Tahitian, Tamil, Telugu, Thai, Tongan, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, and Yucatec Maya. Microsoft Translator is powered by cutting-edge technology used by Office, Bing, Skype, Internet Explorer as well as by partners such as Twitter, Yelp, eBay, WeChat and more. *Some features are not available in all languages. // Request for User Permissions // [Mandatory access] 1. View Network access To detect whether the device is on Wi-Fi, mobile data, or not connected to a network. This helps the app know whether it should translate while online, or use an offline language pack. 2. Network access For access to Wi-Fi or mobile data to perform text or speech translations, and download offline language packs. [Optional access] 1. Camera To take pictures for image translations, and to scan QR codes when joining a conversation. 2. Microphone To translate speech. 3. Photos/Media/Files To open photos from the device for image translation. 4. Storage To open photos from the device for image translation, and to save downloaded offline language packs.Productivity برنامه هایی مانند Microsoft Translator
برنامه ها از Microsoft Corporation