Kpop Piano: Music Idol

Kpop Piano: Music Idol برای آندروید
دانلود و نصب Kpop Piano: Music Idol آندروید APK

       
 دانلود Kpop Piano: Music Idol برای آندروید  دانلود Kpop Piano: Music Idol برای آندروید  دانلود Kpop Piano: Music Idol برای آندروید  دانلود Kpop Piano: Music Idol برای آندرویددانلود Kpop Piano: Music Idol ↲


مرحله 1: برنامه Android را بر روی گوشی خود بارگیری کنید؛ Kpop Piano: Music Idol

اکنون می توانید این کار را با استفاده از هر آینه دانلود خود در زیر انجام دهید. آن 99٪ برای کار تضمین شده است. اگر فایل را در رایانه دانلود کنید، انتقال آن به دستگاه اندیشه خود را.  


مرحله 2: اجازه دادن به برنامه های شخص ثالث در دستگاه شما.

برای نصب این برنامه، باید مطمئن شوید که برنامه های شخص ثالث در حال حاضر به عنوان منبع نصب فعال هستند. فقط رفتن به منو > تنظیمات > امنیت > و بررسی منابع نامعلوم اجازه می دهد تلفن خود برای نصب برنامه ها از منابع غیر از گوگل فروشگاه بازی.
Kpop Piano: Music Idol,


مرحله 3: نصب

از مدیر فایل شما Kpop Piano: Music Idol شما حال حاضر نیاز به کردهاید شما فقط دریافت فایل نرم افزار آندروید.
پس از آن، روی آن کلیک کنید و روند نصب نرمال را آغاز می کند. "بله" را برای هر چیزی درخواست کنید. با این حال، مطمئن شوید که تمام دستورات روی صفحه را بخوانید. Kpop Piano: Music Idol


منبع دانلود

↲ لینک دانلود (APK) 1
در iTunes: ↲ دانلود برای آی فون (در iOS)درباره این برنامه

How fun is it to capture the most precious moments of the year with a wink of rhythm? Let’s music your soul with all your favorite country tunes! Kpop Piano: Music Idol is a special game in different genres of piano games with wonderful gameplay. Blends piano and EDM music perfectly, you can feel the collision of ice and fire, get addicted to hot and popular songs around the world! - Kpop Piano: Music Idol: will challenge your reflexes and reaction time while you play hot songs! (US/UK, EDM, KPOP...). Play your favorite songs and experience them in a whole new way in Magic Piano. Let's explore more! Rule of the game : It’s similar to other piano games, tap the tiles continuously to follow the music melody and don't miss any tile. Prove how fast and accurate you can play! Game features: - Real music feeling when tapping the tiles. - More albums and songs of various styles. - Cool design and graphics. - Easy to play, hard to master. Tapping only the music tile in some high-speed songs can be a real challenge! Pool of song: Appealing, modern, and diverse music genres to satisfy every music taste!(Classical, Dance, Hiphop, Reggaetion, Rock, RnB, EDM, Kpop, Vpop, Fnf...) We have over free 1000 songs waiting for you to conquer. Do not hesitate to try free piano online! This excellent piano game has more challenges in store for you than you imagine. Become a real pianist! All free! Play Kpop Piano: Music Idol today! If any music producers or labels have a problem with the music and images used in the game, or any players have any advice to help us improve, please feel free to contact us at [email protected]برنامه های مشابه
برنامه ها از Phong Hua