Naukri.com Job Search

Naukri.com Job Search برای آندروید
دانلود و نصب Naukri.com Job Search آندروید APK

           
 دانلود Naukri.com Job Search برای آندروید  دانلود Naukri.com Job Search برای آندروید  دانلود Naukri.com Job Search برای آندروید  دانلود Naukri.com Job Search برای آندروید  دانلود Naukri.com Job Search برای آندروید  دانلود Naukri.com Job Search برای آندرویددانلود Naukri.com Job Search ↲


مرحله 1: برنامه Android را بر روی گوشی خود بارگیری کنید؛ Naukri.com Job Search

اکنون می توانید این کار را با استفاده از هر آینه دانلود خود در زیر انجام دهید. آن 99٪ برای کار تضمین شده است. اگر فایل را در رایانه دانلود کنید، انتقال آن به دستگاه اندیشه خود را.  


مرحله 2: اجازه دادن به برنامه های شخص ثالث در دستگاه شما.

برای نصب این برنامه، باید مطمئن شوید که برنامه های شخص ثالث در حال حاضر به عنوان منبع نصب فعال هستند. فقط رفتن به منو > تنظیمات > امنیت > و بررسی منابع نامعلوم اجازه می دهد تلفن خود برای نصب برنامه ها از منابع غیر از گوگل فروشگاه بازی.
Naukri.com Job Search,


مرحله 3: نصب

از مدیر فایل شما Naukri.com Job Search شما حال حاضر نیاز به کردهاید شما فقط دریافت فایل نرم افزار آندروید.
پس از آن، روی آن کلیک کنید و روند نصب نرمال را آغاز می کند. "بله" را برای هر چیزی درخواست کنید. با این حال، مطمئن شوید که تمام دستورات روی صفحه را بخوانید. Naukri.com Job Search


منبع دانلود

↲ لینک دانلود (APK) 1
در iTunes: ↲ دانلود برای آی فون (در iOS)درباره این برنامه

The new and updated Naukri app helps you to stay ahead in your job search and explore the latest jobs in India. You can browse for jobs on the go and easily connect with 5 Lakh+ jobs on Naukri.com. Naukri.com is one of the most loved job search apps for those who want to work in India. It offers customized job search experience across all industries, functions, locations, and experience levels. Every month, lakhs of job seekers use the app to find the latest job vacancies and move ahead in their careers. Naukri Jobs search app is the best app that caters to all your needs without downloading any separate alert app, local job search, part-time jobs, or work from home jobs. Benefits of using Naukri Job Search App: • Ease of job application tracking – View your profile performance, search appearances, and recruiter actions anytime. • Enhanced visibility with recruiters- You can make the perfect first impression on recruiters and stand out with the newly added Video profile feature, exclusively on the Naukri.com app. • Convenient job search – Get quicker access to the latest jobs updated every second from the largest pool of job vacancies in the country. You can shortlist and save jobs you want to apply to later. • Personalized job recommendations- Get jobs matching your preference for industry, salary, experience, or job categories such as Unicorns, MNC, Work from home, startup, remote jobs, fresher jobs, International jobs, internships, telecalling , walk-in jobs, and jobs for freelancers. • Hiring trends & insights: Get detailed job insights such as trending skills, top-paying skills, trending online courses, company ratings, and career advice on Naukri Pulse to make a smarter career move. How to Use the Naukri App: Our app is extremely user-friendly and in a few simple steps you can start searching for your dream job. Here’s what you need to do: 1. Download our Naukri job search app from Playstore/Applestore 2. Create your profile by providing your basic information like education, work experience, etc 3. Upload your resume (You can also avail our new resume maker feature) 4. Your current CTC (if you want) 5. Add your preferred job location And voila! You are ready to explore the plethora of options on our job search app. Frequently Asked Questions: How can I search for a relevant job on the Naukri app? Naukri helps you get relevant jobs matching your profile. You can easily create customized job alerts and start getting the latest notifications directly into your inbox. How many custom job alerts can be created on the Naukri App? You can create up to 5 job alerts for any industry such as IT, BFSI, Accounting, Finance, BPO, Automobile, E-commerce, FMCG, or PSU in simple steps. Getting customized notifications for any profile in functional areas such as banking jobs, back office jobs, Digital marketing jobs, or graphic designer jobs from top companies is the biggest advantage. You can also add your preferred location to search for jobs in Delhi, Bengaluru, Chennai, Noida, Hyderabad, and other popular metropolitan cities. What are the top companies hiring on Naukri.com? Think of your dream employers and they are hiring on Naukri.com. You can easily find top companies under different categories such as Unicorns, MNC, Startup, fresher, IT, etc. Naukri is indeed, India’s no. 1 job app for all your needs. Whether you are looking for jobs that are part-time, work from home, or local, Naukri app is the one-stop job vacancy app for you. Naukri.com job vacancy app helps job seekers find the latest job openings across all functional areas such as IT Jobs, Banking Jobs, Finance Jobs, SEO Jobs, Digital Marketing Jobs, Sales Jobs, Railway Jobs, Telecalling Jobs, HR Jobs, CA Jobs, and Marketing Jobs from top employers. Download the FREE Naukri App today and experience a hassle-free job search with Naukri.com, the best job search site in India. Reach out to us at [email protected] for any feedback.برنامه های مشابه
برنامه ها از Info Edge