Tawakkalna Emergency

Tawakkalna Emergency برای آندروید
دانلود و نصب Tawakkalna Emergency آندروید APK

         
 دانلود Tawakkalna Emergency برای آندروید  دانلود Tawakkalna Emergency برای آندروید  دانلود Tawakkalna Emergency برای آندروید  دانلود Tawakkalna Emergency برای آندروید  دانلود Tawakkalna Emergency برای آندرویددانلود Tawakkalna Emergency ↲


مرحله 1: برنامه Android را بر روی گوشی خود بارگیری کنید؛ Tawakkalna Emergency

اکنون می توانید این کار را با استفاده از هر آینه دانلود خود در زیر انجام دهید. آن 99٪ برای کار تضمین شده است. اگر فایل را در رایانه دانلود کنید، انتقال آن به دستگاه اندیشه خود را.  


مرحله 2: اجازه دادن به برنامه های شخص ثالث در دستگاه شما.

برای نصب این برنامه، باید مطمئن شوید که برنامه های شخص ثالث در حال حاضر به عنوان منبع نصب فعال هستند. فقط رفتن به منو > تنظیمات > امنیت > و بررسی منابع نامعلوم اجازه می دهد تلفن خود برای نصب برنامه ها از منابع غیر از گوگل فروشگاه بازی.
Tawakkalna Emergency,


مرحله 3: نصب

از مدیر فایل شما Tawakkalna Emergency شما حال حاضر نیاز به کردهاید شما فقط دریافت فایل نرم افزار آندروید.
پس از آن، روی آن کلیک کنید و روند نصب نرمال را آغاز می کند. "بله" را برای هر چیزی درخواست کنید. با این حال، مطمئن شوید که تمام دستورات روی صفحه را بخوانید. Tawakkalna Emergency


منبع دانلود

↲ لینک دانلود (APK) 1
در iTunes: ↲ دانلود برای آی فون (در iOS)درباره این برنامه

Tawakkalna Emergency app is the official app in the Kingdom of Saudi Arabia for managing emergency cases and community protection. It has played a significant role in containing the spread of COVID-19 and was developed by the Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA). At the beginning of Tawakkalna launch, it aimed to contribute to the management of relief efforts by electronically granting permits during the “Curfew Period” for both government & private-sector workers as well as individuals. This in turn helped in limiting the spread of Covid-19 virus in the Kingdom. During the “Return with Caution” period, Tawakkalna App launched several important new services that contribute to achieving a safe return, most notably clarifying the health status of its users through colored codes with the highest levels of security and privacy.برنامه های مشابه
برنامه ها از NATIONAL INFORMATION CENTER