Three - Playhouse for GenZ

Three - Playhouse for GenZ برای آندروید
دانلود و نصب Three - Playhouse for GenZ آندروید APK

         
 دانلود Three - Playhouse for GenZ برای آندروید  دانلود Three - Playhouse for GenZ برای آندروید  دانلود Three - Playhouse for GenZ برای آندروید  دانلود Three - Playhouse for GenZ برای آندروید  دانلود Three - Playhouse for GenZ برای آندرویددانلود Three - Playhouse for GenZ ↲


مرحله 1: برنامه Android را بر روی گوشی خود بارگیری کنید؛ Three - Playhouse for GenZ

اکنون می توانید این کار را با استفاده از هر آینه دانلود خود در زیر انجام دهید. آن 99٪ برای کار تضمین شده است. اگر فایل را در رایانه دانلود کنید، انتقال آن به دستگاه اندیشه خود را.  


مرحله 2: اجازه دادن به برنامه های شخص ثالث در دستگاه شما.

برای نصب این برنامه، باید مطمئن شوید که برنامه های شخص ثالث در حال حاضر به عنوان منبع نصب فعال هستند. فقط رفتن به منو > تنظیمات > امنیت > و بررسی منابع نامعلوم اجازه می دهد تلفن خود برای نصب برنامه ها از منابع غیر از گوگل فروشگاه بازی.
Three - Playhouse for GenZ,


مرحله 3: نصب

از مدیر فایل شما Three - Playhouse for GenZ شما حال حاضر نیاز به کردهاید شما فقط دریافت فایل نرم افزار آندروید.
پس از آن، روی آن کلیک کنید و روند نصب نرمال را آغاز می کند. "بله" را برای هر چیزی درخواست کنید. با این حال، مطمئن شوید که تمام دستورات روی صفحه را بخوانید. Three - Playhouse for GenZ


منبع دانلود

↲ لینک دانلود (APK) 1
در iTunes: ↲ دانلود برای آی فون (در iOS)درباره این برنامه

Looking for a fun and engaging way to connect with your community? Look no further than Three! Our app is the perfect place to hang out with friends old and new and play whatever party games you like by group video chat. Explore our various spaces to find the perfect community to belong to, where members are friendly and appreciate your interests and perspectives. LIVE STREAMING - Create a live room and interact with your friends in real time. - Screen share with your live broadcast audience - Send a message directly to a friend or in a group STAY CLOSE TO ONE ANOTHER IN SPACE - Create a space and make a home for your communities - Join space and hang out with individuals who share your interests. - Wear a space badge to display which community you belong to. With Three, you can search for groups that share your interests and connect with real, friendly guys. Join us today and start connecting with your community in a fun and engaging way! Privacy Policy: https://www.three.app/privacy.html Terms of Service: https://www.three.app/eula.htmlبرنامه های مشابه
برنامه ها از TURNED E PTE. LTD.