TikTok - Videos, Music & LIVE

TikTok - Videos, Music & LIVE برای آندروید
دانلود و نصب TikTok - Videos, Music & LIVE آندروید APK

           
 دانلود TikTok - Videos, Music & LIVE برای آندروید  دانلود TikTok - Videos, Music & LIVE برای آندروید  دانلود TikTok - Videos, Music & LIVE برای آندروید  دانلود TikTok - Videos, Music & LIVE برای آندروید  دانلود TikTok - Videos, Music & LIVE برای آندروید  دانلود TikTok - Videos, Music & LIVE برای آندرویددانلود TikTok - Videos, Music & LIVE ↲


مرحله 1: برنامه Android را بر روی گوشی خود بارگیری کنید؛ TikTok - Videos, Music & LIVE

اکنون می توانید این کار را با استفاده از هر آینه دانلود خود در زیر انجام دهید. آن 99٪ برای کار تضمین شده است. اگر فایل را در رایانه دانلود کنید، انتقال آن به دستگاه اندیشه خود را.  


مرحله 2: اجازه دادن به برنامه های شخص ثالث در دستگاه شما.

برای نصب این برنامه، باید مطمئن شوید که برنامه های شخص ثالث در حال حاضر به عنوان منبع نصب فعال هستند. فقط رفتن به منو > تنظیمات > امنیت > و بررسی منابع نامعلوم اجازه می دهد تلفن خود برای نصب برنامه ها از منابع غیر از گوگل فروشگاه بازی.
TikTok - Videos, Music & LIVE,


مرحله 3: نصب

از مدیر فایل شما TikTok - Videos, Music & LIVE شما حال حاضر نیاز به کردهاید شما فقط دریافت فایل نرم افزار آندروید.
پس از آن، روی آن کلیک کنید و روند نصب نرمال را آغاز می کند. "بله" را برای هر چیزی درخواست کنید. با این حال، مطمئن شوید که تمام دستورات روی صفحه را بخوانید. TikTok - Videos, Music & LIVE


منبع دانلود

↲ لینک دانلود (APK) 1
در iTunes: ↲ دانلود برای آی فون (در iOS)درباره این برنامه

Discover videos from around the world and create your own with easy-to-use tools to capture your life. From your morning coffee to your evening commute, TikTok has the videos to make your day. Whether you’re a sports fanatic, a travel lover or simply looking for a laugh, there’s something for everyone on TikTok. Enjoy an endless stream of short videos on things you love most. Watch what you like, skip what you don’t. WATCH A personalised video feed based on what you watch, like, and share. TikTok offers you real, interesting, and fun videos that will make your day. You'll find a variety of videos from Food and Fashion to Sports and DIY - and everything in between. CREATE Pause and resume your video with just a tap. As many times as you need. Millions of creators on TikTok showcase their incredible skills and every day life. Let yourself be inspired. ENTERTAIN Be entertained and inspired by a global community of creators. Take video creation to the next level with special effects, filters, music, and more. Unlock filters, effects, and AR objects to take your videos to the next level. CUSTOMISE Our integrated editing tools allow you to easily edit your videos. Trim, cut, merge and duplicate video clips without leaving the app. ADD MUSIC Add your favorite sound to your videos with millions of music clips and sounds. We curate music and sound playlists for you with the hottest tracks in every genre, including Hip Hop, EM, Pop, Rock, Rap, and Country, and the most viral original sounds. Obtain access to LIVE benefits to better interact with hosts! Choose between a one-month subscription or auto-renewal subscription to enjoy special LIVE benefits (currently only available in limited regions) Note: If you subscribe via Apple, payment will be charged to App Store Account at confirmation of purchase. Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Account will be charged for renewal within 24 hours prior to the end of the current period at the rate of the selected plan. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to Account Settings after purchase. Terms of Service — https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service Privacy Policy — https://www.tiktok.com/legal/privacy-policyبرنامه های مشابه
برنامه ها از TikTok Ltd.